Hungarian version A magyar tartalomért kattintson ide
German version A német tartalomért kattintson ide
Contact
3400 - Mezőkövesd
Széchényi út 10.
Tel.: 49/413-411
Fax: 49/413-626
mezobutor@mezobutor.hu


Funded by the National Development Plan:


Környezetirányítási rendszerünk:


Környezeti politika

A cégvezetés elkötelezett a környezetvédelem iránt, a környezet védelmét a gazdasági tevékenyégével azonos fontosságúnak tekinti és mindent megtesz azért, hogy a Kft. tevékenysége által érintett környezeti tényezőket ( levegő, víz, föld ), az elfogadott értéknél nagyobb mértékű káros hatások ne érjék.. A környezetvédelemért viselt felelősség minden munkatársunk közös ügye, a cégvezetés feladata, gondoskodni a környezeti politika közzétételéről és érvényesítéséről. A társaságnál folytatott képzés állandó része a környezetvédelem oktatása, megfelelő tájékoztatást adunk munkatársainknak a környezetvédelemmel kapcsolatos vezetői intézkedésekről. Dolgozóinktól elvárjuk, hogy saját munkahelyeiken felelős és környezettudatos tevékenységet folytassanak. Fejlesztéseinkben, célkitűzéseinkben figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait, tevékenységünk által okozott környezeti terheléseket igyekszünk folyamatosan csökkenteni, anyag és energiatakarékos technológiák felkutatásával és alkalmazásával. Minimális szintre szorítjuk a környezetet terhelő kibocsátásokat, a hulladékokat és rendszeresen figyeljük tevékenységünk környezeti hatásait, folyamatos kapcsolatot tartva a környezetvédelmi hatósággal és egyéb érdekelt felekkel. Évente környezetvédelmi célkitűzéseket fogalmazunk meg a folyamatos javítás, fejlesztés érdekében. Ezeket a célkitűzéseket rendszeresen értékeljük. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól is elvárjuk a környezettudatos szemlélet érvényesítését. A Kft ügyvezetése kötelezettséget vállal arra, hogy az érvényes jogszabályokat és környezetvédelmi szabályozásokat a társaság maradéktalanul betartja.

Mezőkövesd, 2001. október 24. Persze László ügyvezető igazagtó