Ungarn version A magyar tartalomért kattintson ide Englisch version Az angol tartalomért kattintson ide
Elérhetőség
3400 - Mezőkövesd
Széchényi út 10.
Tel.: 49/413-411
Fax: 49/413-626
mezobutor@mezobutor.hu


Funded by the National Development Plan:


Környezetirányítási rendszerünk:


Környezeti politika

A cégvezetés elkötelezett a környezetvédelem iránt, a környezet védelmét a gazdasági tevékenyégével azonos fontosságúnak tekinti és mindent megtesz azért, hogy a Kft. tevékenysége által érintett környezeti tényezőket ( levegő, víz, föld ), az elfogadott értéknél nagyobb mértékű káros hatások ne érjék.. A környezetvédelemért viselt felelősség minden munkatársunk közös ügye, a cégvezetés feladata, gondoskodni a környezeti politika közzétételéről és érvényesítéséről. A társaságnál folytatott képzés állandó része a környezetvédelem oktatása, megfelelő tájékoztatást adunk munkatársainknak a környezetvédelemmel kapcsolatos vezetői intézkedésekről. Dolgozóinktól elvárjuk, hogy saját munkahelyeiken felelős és környezettudatos tevékenységet folytassanak. Fejlesztéseinkben, célkitűzéseinkben figyelembe vesszük a környezetvédelem szempontjait, tevékenységünk által okozott környezeti terheléseket igyekszünk folyamatosan csökkenteni, anyag és energiatakarékos technológiák felkutatásával és alkalmazásával. Minimális szintre szorítjuk a környezetet terhelő kibocsátásokat, a hulladékokat és rendszeresen figyeljük tevékenységünk környezeti hatásait, folyamatos kapcsolatot tartva a környezetvédelmi hatósággal és egyéb érdekelt felekkel. Évente környezetvédelmi célkitűzéseket fogalmazunk meg a folyamatos javítás, fejlesztés érdekében. Ezeket a célkitűzéseket rendszeresen értékeljük. Beszállítóinktól, alvállalkozóinktól is elvárjuk a környezettudatos szemlélet érvényesítését. A Kft ügyvezetése kötelezettséget vállal arra, hogy az érvényes jogszabályokat és környezetvédelmi szabályozásokat a társaság maradéktalanul betartja.Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Umweltauswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit so gering wie möglich zu halten. Die Verpflichtung zur Schonung der Umwelt (Luft, Gewässer, Erde) ist unsere gemeinsame Aufgabe.

Mezőkövesd, 2001. október 24. Persze László ügyvezető igazagtó